Skip to main content

Radio Lelystad ook volgend jaar voorzien van professionele verslaggevers

03 juli 2024
Kees Bakker

Radio Lelystad krijgt indien nodig ook volgend jaar een overbruggingssubsidie van 50.000 euro van de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Professionele inzet

De subsidie is bedoeld om de professionele inzet die Radio Lelystad pleegt om video’s te maken en de lokale politiek te volgen, ook volgend jaar voort te zetten.

De lokale publieke omroep is van oudsher een vrijwilligersorganisatie, die volledig draait op vrijwilligers. Dankzij landelijke subsidies, onder andere via de NOS, kon Radio Lelystad drie jaar geleden ook een aantal professionele verslaggevers in dienst nemen. Die subsidies waren bedoeld om de lokale nieuwsvoorziening van lokale omroepen een boost te geven, vooruitlopend op een wijziging van de financiering van lokale omroepen, die naar verwachting in 2026 zal plaatsvinden.

Op de tocht

Toen de landelijke subsidie ophield per 31-12-2023, dreigde Radio Lelystad ook haar professionele kracht(en) kwijt te raken. Dankzij een overbruggingssubsidie van de gemeente van 50.000 euro voor dit jaar kon die inzet dit jaar echter in afgeslankte vorm worden voortgezet. Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook een overbruggingssubsidie voor volgend jaar gereserveerd.

Aanvankelijk leek de subsidie voor volgend jaar op de tocht te staan, door de enorme bezuinigingen waar de gemeente voor staat. D66 en de Inwonerspartij vinden de lokale nieuwsvoorziening echter belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de lokale democratie en dienden daarom een voorstel in dit geld toch te reserveren bij de begroting. Het gaat tenslotte niet om een structurele bijdrage, maar om een incidenteel bedrag, dat kan worden betaald uit het begrotingsoverschot van 21 miljoen euro over 2023.

Ruime meerderheid voor

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met het voorstel van D66 in. Opvallend: de drie grootste partijen, VVD, Jong Lelystad en Leefbaar Lelystad, goed voor 12 zetels, stemden tegen. Dat gebeurde verder zonder discussie. De elf andere partijen, goed voor 25 zetels, stemden echter voor.

Aanspraak

Het is overigens niet zeker dat Radio Lelystad die subsidie ook nodig zal hebben. De omroep is ook nog in de race voor een andere landelijke subsidie van 250.000 euro voor streekomroepen, ook bedoeld voor professionalisering van de lokale nieuwsvoorziening. Radio Lelystad heeft, samen met de Lokale Omroep Zeewolde en de Lokale Omroep Dronten, verenigd in de Flevolandse Media Stichting (FMS), daar nog een aanvraag voor lopen. Als de FMS die subsidie krijgt, zal Radio Lelystad geen aanspraak maken op de subsidie van de gemeente.