Skip to main content

ZuiderC: ruimte voor 25.000 inwoners, 15 scholen en een nieuw station

13 juni 2024
Kees Bakker

ZuiderC, het te ontwikkelen stadsdeel naast en achter Warande, is weer een stap dichterbij. Het college van b. en w. heeft een nadere invulling naar de raad gestuurd, een zogenoemde mastervisie, de raad praat daar binnenkort over, in het najaar komt er een inspraakronde, in 2026 moet de eerste paal in de grond en in 2028 de eerste bewoner in het eerste huis. Uiteindelijk moet hier woonruimte zijn voor 25.000 mensen, verdeeld over 15.000 woningen. Die ontwikkeling is gepland in fasen. Tot 2030 staan alvast  2.200 tot 2.500 huizen gepland.

Er moeten ook allerlei voorzieningen komen, waaronder winkels, sportvoorzieningen, recreatiemogelijkheden - én scholen. “Bedenk wel dat een stadsdeel van die grootte zo’n 15 tot 20 nieuwe basisscholen zal moeten hebben,” zegt wethouder Dennis Grimbergen. Het stadsdeel krijgt een eigen centrum, dat toepasselijk de titel ‘ZuiderCentrum’ heeft gekregen. Daar komt ook hoogbouw. Bovendien: het is het stuk waar het ooit afgeblazen station Lelystad-Zuid als tweede treinstation staat gepland. De woningen komen niet langs straten, maar worden verdeeld in eenheden van driehonderd tot duizend stiuks, zogenoemde buurtschappen, met daartussen groen en water.

Dat mag allemaal  niet leiden tot ‘kannibalisering’ van bestaande wijken, waarschuwt Grimbergen. “Natuurlijk moet de wijk aantrekkelijk zijn voor alle doelgroepen, maar we willen er niet de bestaande stad mee leegtrekken. Daar kun je rekening mee houden bij de ontwikkeling.”

Minister enthousiast

De gemeente trekt in dit plan op met het Rijksvastgoedbedrijf, dat 87 procent van de grond bezit. Demissionair minister Hugo de Jonge toonde zich begin dit jaar uitgesproken enthousiast over wat er toen bekend was. Hij kwam ook zelf kijken. Toen was al duidelijk dat het een groene operatie zou worden, niet alleen voor wat betreft de inrichting, maar ook voor wat betreft de materialen. Er komt veel water in het gebied, waarmee ook de waterafvloeiing tijdens hevige regenval goed moet worden geregeld. Verder wordt het stadsdeel geheel gasloos en worden er hoge eisen gesteld aan energieneutraal en klimaatbestendig ontwikkelen. Voorts: tweederde van de woningbouw moet bereikbaar zijn voor lagere en middeninkomens.

Illustratie: het beeld van het nieuwe stadsdeel.  © ZUS