Skip to main content

Waterschap: Kosten waterbeheer lopen op, vorig jaar klein tekort

05 juni 2024
Theo van Rhijn

Geschreven door Theo van Rhijn

Waterschap Zuiderzeeland, de beheerder van grond- en oppervlaktewater in onder meer Lelystad, heeft 2023 afgesloten met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is slechts ongeveer 1 procent van de begroting en het kan worden gedekt uit de reserves, maar het hoofdkantoor in Lelystad laat wel een waarschuwing horen. Sommige tegenvallers waren wellicht incidenteel, maar de kosten stijgen ook structureel. Vorig jaar speelde om te beginnen de inflatie een rol. Een tweede punt: door de vele regen in het najaar was er een forse stijging in de energiekosten;  de gemalen moesten namelijk veel draaien. Heemraad (bestuurder) Tom Vereijken: “Aan zulke invloeden van buitenaf kunnen we niets doen, maar ze betekenen voor ons keihard werken en dat zien we terug in het huishoudboekje van het waterschap. Feit is dat uitdagingen als klimaatverandering ons de komende jaren steeds meer geld gaan kosten. Dat betekent dat de kosten zullen blijven toenemen.” 

Hoe slim ons watersysteem ruim een eeuw geleden ook werd bedacht, de grenzen komen door klimaatverandering en bodemdaling nu in zicht, aldus Zuiderzeeland bij de presentatie van het jaarverslag. "We kunnen water en bodem niet meer zomaar naar onze hand zetten, maar moeten ons aanpassen aan de veranderingen in het klimaat om de polders bewoonbaar en betaalbaar te houden. Dat kunnen we als waterschap niet alleen. Dit moeten we samen met andere overheden, bedrijven, agrariërs, natuurorganisaties en inwoners doen." 

Overigens hoopt Zuiderzeeland binnenkort energieneutraal te kunnen werken. Het waterschap maakt zoveel mogelijk gebruik van windenergie en zonne-energie. Sinds een paar dagen geleden zijn twee molens in bedrijf puur voor deze organisatie en die leveren naar verwachting meer dan voldoende op.