Skip to main content

Stadshart staat komende jaren echt voor een positieve verandering

13 juni 2024
Kees Bakker

Het nieuwe actieplan voor het Stadshart is klaar. De afgelopen maanden heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente het plan gemaakt, in samenspraak met ondernemers uit het Stadshart, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en inwoners. Dat heeft nu een plan opgeleverd dat wat wethouder Piet van Dijk betreft kan dienen als leidraad voor de ontwikkelingen de komende jaren. Maar dat oordeel is nu eerst aan de gemeenteraad.

De planolifant

Om maar gelijk de olifant in de kamer te benoemen: “Het klopt, er zijn de afgelopen decennia meer plannen voor het Stadshart gemaakt, en die zijn niet allemaal volledig uitgevoerd. Er zijn twee verschillen: ten eerste zijn heel veel betrokken partijen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit actieplan en ten tweede wordt de komende jaren een groot aantal projecten opgepakt. Na de zomer beginnen we met het stationsgebied, in de eerste maanden van het volgende jaar wordt de Neringpassage aangepakt, aan de oostkant van het Stadshart gaat er gebouwd worden, het Zilverpark heeft een nieuw plan waar de gemeenteraad de komende raad over gaat beslissen, kortom: er gaat daadwerkelijk een hoop gebeuren de komende jaren,” zegt Van Dijk.

Projecten en gebieden

Het nieuwe actieplan omschrijft 14 projecten op het gebied van positionering, programmering, het toevoegen van aantrekkelijke woonmilieus, meer groen en de bereikbaarheid, waar de verschillende partijen mee aan de slag gaan. Ook moet het Stadshart meer een podium bieden aan culturele instellingen en verenigingen, waarbij het als proeftuin kan dienen.

Verder wordt er voor verschillende gebieden in het Stadshart omschreven welke functie dat gebied moet (gaan) vervullen: het Theaterkwartier voor uitgaan, het Stadhuisplein en omgeving als proeftuin voor nieuwe ondernemers en creatieve, ambachtelijke en maatschappelijke functies, de Kroonpassage, Wissel en Promesse als winkelgebied, het Stadshart Oost als centrum voor de dagelijkse boodschappen, het Stationsgebied als gastvrije entree en het Zilverpark als groene en sportieve omgeving. Voor de verschillende aanloopstraten wordt bekeken welke functie daarvoor in het verschiet ligt. Dat alles moet, samen met meer groen, de komende vijf jaar leiden tot een bruisend Stadshart dat in ieder geval door de cynici van nu niet terug wordt herkend.

Ondernemersvereniging

In die toekomst speelt wat de wethouder betreft ook een winkeliers- of ondernemersvereniging een belangrijke rol. Daarvoor is er al een initiatief van ondernemers uit het Stadshart zelf.