Skip to main content

Oplossing in Flevo Golf Resort is in zicht, de gemeenteraad is nu aan slag

04 juli 2024
Kees Bakker

Met de bouw van 44 woningen op wat nu de (ongebruikte) driving range is, de overdracht van de grond en daarmee ook het beheer en onderhoud van het openbaar gebied aan de gemeente en een stichting die zich over de golfbaan gaat buigen, lijkt er een einde te komen aan het conflict in het Flevo Golf Resort. Deze oplossing, waarmee wethouder Piet van Dijk nu mee naar de gemeenteraad gaat, moet voor eens voor altijd een einde maken aan de problemen de bewoners van het gebied en de gebruikers van de golfbaan duidelijkheid geven. Het woord is nu dus aan de gemeenteraad.

Geschiedenis

De geschiedenis in het kort: in het noorden van Lelystad, tegen de Houtribdijk, heeft projectontwikkelaar Unigolf een wijk ontwikkeld met als unieke kenmerk ‘wonen in het groen en op de golfbaan’. Uiteindelijk zijn er een kleine 500 woningen gebouwd. Enkele jaren geleden gaf Unigolf echter te kennen de 18 holesgolfbaan als een molensteen om de nek te ervaren. Men diende bij de gemeente een plan in om nog eens 123 woningen te bouwen, deels op de golfbaan, want men wilde van het beheer daarvan af.

Dat leidde tot een breed protest in de wijk. De gemeenteraad stond het vervolgens niet toe. Bewoners zijn juist vanwege het groen en de golfbaan in die wijk gaan wonen, dan geeft het geen pas om later op een deel van de golfbaan woningen te bouwen. Het leidde tot een conflict, waarbij Unigolf op een gegeven moment zelfs de golfbaan sloot en niet meer onderhield, kennelijk als drukmiddel. Lang verhaal kort: sinds 1 januari van het vorige jaar is de golfbaan weer open en is Van Dijk op pad gestuurd om er samen met Unigolf, diverse bewonersgroepen en de Golfclub Flevoland uit te komen.

Inspectie

Unigolf krijgt in deze oplossing toestemming om in het noordelijke deel van het resort, links van de rotonde bij de ingang, 44 grondgebonden woningen (dus geen appartementen) extra te bouwen, in de stijl van wat er nu al staat. In ruil daarvoor wordt het openbaar gebied dus overgedragen aan de gemeente. Er vindt voor die tijd nog wel een soort inspectie plaats van hoe het erbij staat met het onderhoud van dat gebied en de riolering, zodat de gemeente daar niet voor verrassingen komt te staan.

De 18 holesgolfbaan en het clubhuis worden om niet overgedragen aan een stichting van bewoners en de Golfclub Flevoland. De laatste wordt in het plan bespeler en exploitant van de golfbaan. Er volgen participatiebijeenkomsten over de plannen voor de 44 woningen en voor de uiteindelijke inrichting van de golfbaan. De Golfclub Flevoland, bespeler van de huidige baan, heeft eerder aangegeven terug te willen naar een 12 of 9 holesbaan. Van Dijk kan zich voorstellen dat er in het gebied ook een nieuwe driving range terugkomt, maar dat is dan uiteindelijk aan de op te richten stichting.

Didam-arrest

Dat er een stichting moet komen, is nieuw in het plan. Het is een gevolg van het zogenaamde in gemeenteland bekende en beruchte zogenomede Didam-arrest, waarbij de Hoge Raad heeft bepaald dat de gemeente (overheid) niet één op één onroerend goed of grond aan een derde mag verkopen, zonder dat andere partijen daar ook een bod op hebben kunnen doen. Dat zou betekenen dat als de grond naar de gemeente gaat, de gemeente het beheer en de exploitatie van de golfbaan vervolgens openbaar moet aanbesteden, en het dus ook zo kan zijn dat een andere marktpartij of de Golfclub Tynaarlo daar het beste bod op uitbrengt. Daarom draagt Unigolf in het compromis de grond om niet over aan de stichting. De gemeente heeft daarna wel het eerste recht van koop, mocht dat ooit aan de orde komen. Op die manier kan Golfclub Flevoland de baan gaan exploiteren en blijven bespelen.

Bewonersverenigingen

Het plan is gisteravond gepresenteerd aan de Golfclub en de twee in het gebied actieve bewonersverenigingen, die van het Flevo Golf Resort en het Golfpark. Volgens de gemeente zijn die enthousiast. Zij worden nu op pad gestuurd om hun achterban te raadplegen.

In het gebied is echter ook het ‘Burgerinitiatief Flevo Golf Resort, Golfpark en andere belanghebbenden’ actief, dat er gisteravond niet bij was. Zij hebben zich tot nu toe steeds fel tegen elke verdere vorm van woningbouw gekant. 

Het onderwerp staat waarschijnlijk na het zomerreces op de politieke agenda.