Skip to main content

Extra ondersteuning culturele organisaties met voormalige coronabijdrage

04 juli 2024
Kees Bakker

De gemeente heeft twee subsidies opengesteld voor culturele organisaties. Het gaat om geld dat de gemeente eerder kreeg voor ondersteuning voor lokale culturele voorzieningen in coronatijd. Dat geld mag nu ook op andere manieren worden ingezet voor culturele voorzieningen. Daarmee kan de nood bij sommige organisaties wat worden geledigd. In totaal is 450.000 euro beschikbaar.

Energie en investeringen

In het ene geval gaat het om 300.000 euro, waar organisaties een beroep op kunnen doen als bijdrage voor de kosten die noodzakelijk zijn om de culturele functie van de organisatie te kunnen uitoefenen en die niet op een andere wijze kunnen worden gedekt'. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de gestegen kosten door inflatie, energielasten en cao-ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan bijna tegelijkertijd met een terugloop in bezoekersaantallen tijdens corona en in de nasleep daarvan.

In het andere potje is 150.000 euro beschikbaar voor noodzakelijke investeringen waar de culturele organisaties nu zelf geen geld voor hebben.

Behoefte is er

Wethouder Sjaak Kruis is blij dat het geld op deze manier gebruikt kan worden. “Het betekent een verlichting voor de culturele organisaties in deze moeilijke tijden en een gevarieerd én betaalbaar aanbod voor alle Lelystedelingen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid in onze stad.”

Hij weet dat er behoefte aan is. Zo kwam onlangs de Flevolandse Theatergroep JTL in het nieuws, omdat die door de gestegen energiekosten en een fikse jaarafrekening zich zelfs in haar voorbestaan bedreigd zag. Zij kan nu een aanvraag doen voor extra steun vanuit één van de potjes. “Maar ik weet dat ook Agora en Kubus bezig zijn met plannen voor noodzakelijke investeringen. Die zullen niet helemaal met dit geld kunnen worden gedaan, maar het is wel een welkome bijdrage.”

Ook niet-gesubsidieerde instellingen

Overigens zijn het niet alleen de gesubsidieerde instellingen die er aanspraak op kunnen maken. “Er zijn lokale organisaties en initiatieven die voor hun activiteiten in het kader van het gemeentelijke cultuurbeleid geen subsidie van de gemeente ontvangen. Als marktpartij leveren zij wel een bijdrage aan het culturele klimaat van de stad. Vanuit het belang voor de voortzetting van een levendige en divers culturele infrastructuur, zullen, net als bij de Covid-19 regeling, ook ongesubsidieerde instellingen en organisaties die relevant zijn voor de culturele infrastructuur en het culturele klimaat van de stad, aanspraak kunnen maken op een bijdrage vanuit deze maatregel.”

Publicatie

De regeling wordt binnenkort opengesteld en gepubliceerd via diverse kanalen. Daarna kunnen er tot 1 januari aanvragen worden gedaan. Die worden in behandeling onder het motto ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er is geen maximumbedrag per bijdrage vastgesteld.