Skip to main content

Kinderen willen vooral speeltuinen en sportvelden erbij in Lelystad

05 juni 2024
Kees Bakker

Geschreven door Kees Bakker

In het stadhuis vindt woensdagmiddag 12 juni de tweede kinderideeënmarkt plaats. Die heeft een recordaantal inzendingen opgeleverd, 26 stuks, al moet daarbij wel worden aangetekend dat daar wel erg veel speel- en sportvelden bij zitten.

Voorheen motiemarkt

Ideeënmarkt is de nieuwe naam van wat vorig jaar nog de kindermotiemarkt heette. De opzet is hetzelfde: in stands op de begane grond presenteren kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud goede ideeën die zij hebben bedacht om Lelystad een stukje leuker, spannender en/of socialer te maken. Politici struinen, als op de markt, de kraampjes af. Voelen zij zich aangesproken door een idee, dan maken zij daar samen met de kinderen een raadsvoorstel van (een motie), om die later tijdens een raadsvergadering in te dienen, in de hoop dat die wordt aangenomen door de gemeenteraad.

Beetje overtekend

Voor de uitvoering van de ideeën is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Daar dient zich al wel een eerste probleem aan: de ideeën die de kinderen hebben ingediend, vertegenwoordigen in totaal een geschatte  waarde van  548.435 euro, waarbij er aan zeven ideeën dan ook nog eens geen prijskaartje is gehangen. Voor één idee, een voetbalveld op een niet nader genoemde locatie, wordt zelfs 100.000 euro gevraagd. Maar daar gaat het volgens de indieners dan ook om iets wat hen al lang geleden beloofd is, wat steeds wordt tegengewerkt door de gemeente en waardoor kinderen inmiddels met hun ziel onder de arm door het leven gaan.

Tweede dingetje: 19 ideeën gaan over gewenste speelplaatsen en sportvelden. Dat zat de politiek de vorige kinderideeënmarkt ook al een beetje dwars. Daarom is er besloten het speeltuinen- en speelbeleid in Lelystad onder de loep te nemen en te kijken waar er wat gewenst is aan onderhoud en uitbreiding, maar dat proces is nog in volle gang.

Bij de ideeën die over andere dingen dan spelen en sporten gaan, betreft het een eigen clubhuis voor de brassband (40.000 euro), het ophogen van de paddock bij de ponyclub (7.500 euro), een schoolmoestuin bij alle scholen (2.000 euro per school), een peuter-kleutersportdag (15.000 euro), een groot aquarium voor heel Lelystad (30.000 euro) een knutsellaboratorium (50.000 euro), een Olympische spelen voor kinderen (geen bedrag genoemd), workshops crea armbandjes maken (geen bedrag genoemd) en een huttenbouwwedstrijd. Die laatste zou met sponsoring tot stand kunnen worden gebracht.

De kinderideeënmarkt is woensdag 12 juni van 14.30 tot 17.00 uur in het Stadhuis.