Skip to main content

Bewoners en makelaar in geweer tegen appartementen Veste 10

10 juli 2024
Kees Bakker

Omwonenden van het grasveld aan de Veste 10, langs de Stationsdreef en tussen het pand van makelaar Kam en Bronotte en de fietsbrug De Veste, hebben gisteren bij de gemeenteraad hun bezwaren geuit tegen het appartementengebouw dat daar gepland is. De locatie is door de gemeenteraad eerder aangewezen als ‘kansrijk voor woningbouw’. Nu er een plan voor is, voelt de buurt zich gepasseerd en niet betrokken bij de plannen.   

Parkeren

De bedoeling is dat er op het lege grasveld een appartementengebouw komt voor 48 appartementen, voornamelijk voor 65-plussers. Parkeren dient te gebeuren op eigen terrein, in een parkeergarage, waarbij rekening is gehouden met ‘1,8 auto per appartement’, oftewel minimaal 87 parkeerplaatsen. Het gebouw wordt 15 meter hoog, vergelijkbaar met het appartementengebouw aan de andere zijde van de fietsbrug. Er is wel een wijziging van bestemmingsplan nodig voor het gebied, dat nu deels de bestemming ‘kantoren’ en ‘groen’ heeft en een maximale bouwhoogte toestaat van 10 meter.

Hondenuitlaatveld

Omwonenden, er zijn twee zienswijzen op de plannen binnengekomen bij de gemeenten, namens zeven bewoners uit de buurt, zijn niet blij met de hoogte van het gebouw. Ook zijn ze boos dat hierdoor een hondenuitlaatveld verloren gaat, terwijl de gemeente op zoek zou gaan naar een alternatief daarvoor, maar die nog niet heeft gevonden. Verder zijn ze bezorgd over de toename van verkeer in de wijk die dit complex gaat veroorzaken. “Die druk is nu al heel hoog, hoger dan in andere wijken. Bovendien zorgt parkeren in bijvoorbeeld bermen nu al voor onveilige situaties in de wijk, dat zal straks alleen maar erger worden,” denkt buurtbewoner Joke De Pee, die dinsdag de gemeenteraad toesprak. Verder is zij bang dat de leefbaarheid in de wijk onder druk komt te staan met een nieuw wooncomplex.

De verkeerszorgen worden gedeeld door de andere buurman, Kam en Bronotte. Die spreekt van een ‘kolossaal appartementengebouw’ en is niet blij met de 8 meter die er tussen de bouwgrens van dat gebouw en het gebouw van de makelaar komt te liggen. De makelaar had gevraagd om een afstand van minimaal 10 meter. “Toekomstige bewoners kunnen  zo rechtstreeks op de schermen in ons kantoor kijken,’ zei woordvoerder John Mul dinsdag namens Kam en Bronotte. Verder vindt hij het niet eerlijk dat er nu een hoogte van 15 meter wordt toegestaan. “De makelaar heeft een aantal jaren geleden haar pand gerenoveerd en gered van de leegstand. Als we hadden geweten dat we de hoogte in mochten, hadden we op die manier misschien wel meer ruimte toegevoegd.”

Participatie

De gemeenteraad toonde zich dinsdag vooral verbaasd dat omwonenden niet eerder zijn betrokken bij de plannen. Wethouder Piet van Dijk hield de gemeenteraad daar een spiegel voor. “Dit is de werkwijze die we hebben afgesproken. U heeft dit terrein aangewezen voor woningbouw. Vervolgens hebben we een enquête in de buurt doen rondgaan naar wat bewoners daar van vinden en of ze betrokken willen worden bij de uitwerking van de plannen. Het is aan de ontwikkelaar van het plan om nu middels een participatieproces bewoners daarbij te betrekken. En u heeft dan het recht om aan de hand van het doorlopen participatieproces te beslissen of u toestemming verleend voor het gebouw of niet. Dat zijn de spelregels die we hier met z’n allen hebben afgesproken en waar we ons in dit geval ook aan hebben gehouden.”

De gemeenteraad beslist volgende week over de wijziging van het bestemmingsplan. De PVV heeft al aangegeven hier tegen te zijn en dit “waardevolle stukje groen voor de buurt” onbebouwd te willen laten.