Skip to main content

Meer geld beschikbaar voor noodhulp aan inwoners via het IDO

07 juni 2024
Kees Bakker

Door Kees Bakker

De gemeente stopt nog eens 100.000 euro in een noodfonds voor inwoners die door de inflatie en gestegen energieprijzen in financiële moeilijkheden zijn  gekomen. Het gaat dan om mensen die meer dan 120 procent van het minimum verdienen, maar wel geldzorgen hebben door de gestegen energieprijzen en uitgaven aan boodschappen. Zij kunnen een eenmalige bijdrage krijgen van 1.300 euro. Toewijzing van die bijdrage gaat via het IDO. Zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor de bijdrage.

Lelystad heeft eerder van het Rijk een miljoen euro gehad voor noodhulp door met name de gestegen energieprijzen. Die is bestemd voor bedrijven, sport- en culturele instellingen en inwoners.

Voor wat betreft de inwoners gaat het specifiek om mensen die geen energiebijdrage hebben ontvangen. Die was eerder voor mensen die tot maximaal 120 procent van het minimum verdienden. Omdat zich in de groep die (iets) meer verdient ook grote geldzorgen kunnen voordoen, is voor hen oom een voorziening ingericht. Onder de titel ‘Laat geen hulp liggen’ is er nu een campagne om inwoners te wijzen op alle vormen van hulp die er zijn voor mensen met geldzorgen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp uit het noodfonds vindt je hier.