Verbeek: protesten horen bij snelle groei Flevoland

Protesten in de Flevolandse samenleving, zoals tegen de vakantievluchten van Lelystad Airport en het beheer van de Oostvaardersplassen, komen vaak voort uit de snelheid waarmee het gebied is ontwikkeld. De provincie moet daarom nauwkeurig opereren. Maar de ontwikkeling  moet vooropstaan. Dat zegt commissaris van de Koning Leen Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak.

"De ontwikkeling van Flevoland  is in een stadium gekomen waarbij het niet meer realistisch is te verwachten dat iedereen staat te juichen bij onze ambities," aldus Verbeek. "De weerstand, zowel onder onze eigen bevolking als op het oude land, tegen vliegveld Lelystad, de weerstand tegen de gemaakte beleidskeuzes betreffende het beheer in de Oostvaardersplassen, de weerstand tegen de havenontwikkelingen aan het IJsselmeer, de weerstand tegen onze plannen over de energietransitie, deeweerstand tegen sommige plannen in de nieuwe natuur zijn alle weerstanden die ons scherp doen zeilen. Niet om deze plannen niet door te laten gaan, maar wel om eruit te
halen wat er in zit."

Een factor is volgens hem dat de ontwikkelingen hard gaan. “Flevoland wordt steeds groter. Dat zien we met name op economisch gebied, waar onze economie het snelste groeit van alle Nederlandse provincies. We legden bijvoorbeeld de Marker Wadden aan, we maakten op een goede manier gebruik van de Zuiderzeelijngelden, we geven het vliegveld vorm, we gaan de bruggen en sluizen renoveren en we verdubbelen een deel van de Hogering bij Almere.”

Verbeek haalde vorig jaar het nieuws met zijn nieuwjaarstoespraak door de protesten tegen Lelystad Airport af te doen als 'bijna rituele rimpelingen'. Korte tijd later kwam er kritiek toen de provincie onder druk van actievoerders liet bijvoeren in de Oostvaardersplassen terwijl deskundigen dat een slecht idee vonden.

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

16 januari, 2019

Tijdelijk andere opzet markt Stadshart

De zaterdagmarkt in het Stadshart krijgt vanaf komende zaterdag tot medio mei een andere…
15 januari, 2019

Afschieten edelherten lang niet op schema

Staatsbosbeheer loopt achter met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen en gaat op…
15 januari, 2019

Boswachter legt uit over Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer gaat het gesprek aan met het publiek over de Oostvaardersplassen, tijdens een…
15 januari, 2019

Dijkversterking met zand volgens bouwers succes

IJsselmeerdijken versterken met zandranden in plaats van stenen, het zogenoemde bouwen met de…
14 januari, 2019

Schoon schoonmaakspul voor schoon water

Het lukt prima om afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen schoon te houden zonder middelen die…
14 januari, 2019

Jeugdige dichter gezocht voor herdenking Dam

Flevoland is dit jaar de provincie waar de viering van Bevrijdingsdag begint en dat betekent dat…
11 januari, 2019

Conserveren kogge na vertraging begonnen

Batavialand is gisteren begonnen met de conservering van de IJsselkogge, het 20 meter lange wrak…
11 januari, 2019

Gemeente erkend als goede baas mantelzorger

De gemeente Lelystad heeft de erkenning 'mantelzorgvriendelijke werkgever' binnen. Dat is een…
10 januari, 2019

'Leuren' met patiënten, kans op dode 'groot'

Waar huisartsen in en om Lelystad voor hadden gewaarschuwd, gebeurt nu ook, zeiden ze vanavond in…
10 januari, 2019

Ruim 120 soorten vogels op Marker Wadden

Afgelopen jaar zijn tientallen nieuwe vogelsoorten waargenomen op de Marker Wadden. De teller staat…
10 januari, 2019

Vanaf morgen nieuwe inspraakronde Airport

Morgen begint een volgende fase in de inspraakrondes voor Lelystad Airport. Tot 21 februari kan…
10 januari, 2019

Verkeerslawaai lastig puntje in Parkwijk

Bewoners van Parkwijk, de toekomstige woonwijk aan de rand van het centrum van Lelystad, zullen…
09 januari, 2019

Tegengas uit Lelystad tegen 'Nashville'

Een groep christenen uit Lelystad is een digitale handtekeningenactie begonnen als reactie op de…
09 januari, 2019

Naam Campus: Porteum, 'haven' voor scholieren

De nieuwe campus voor middelbaar onderwijs in Lelystad gaat Porteum heten. Dat is bekend geworden…
09 januari, 2019

Interim Jan Vriezen wordt directeur Batavialand

Jan Vriezen wordt met ingang van februari de directeur van Batavialand. Hij was al waarnemer, na…
08 januari, 2019

Site provincie voor informatie over wegen en kanalen

De provincie lanceert een website waarop allerlei informatie over wegen en vaarwegen in Flevoland…
07 januari, 2019

'Lelystad: twee stappen vooruit en één achteruit'

Groei met gedoe, met die woorden vat burgemeester Ina Adema de toestand van Lelystad samen. Ze deed…
07 januari, 2019

Gemeentesecretaris vertrekt naar provincie Overijssel

Lelystad moet op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. De huidige, Nico Versteeg, vertrekt in…
04 januari, 2019

'Chaos met verdacht pakje was niet gepland'

De actievoerders voor bijvoeren en tegen afschieten in de Oostvaardersplassen die eind oktober voor…
03 januari, 2019

Overtollige konikpaarden Praamweg naar elders

Staatsbosbeheer gaat zestig van de negentig paarden weghalen uit het Oostvaardersveld, het…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter