NIEUWS UIT LELYSTAD

Cliëntenraad uit zorgen over wachtlijsten hulp bij Wmo

De Cliëntenraad Sociaal Domein is bezorgd over de wachtlijsten die ontstaan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. Via deze Wmo kunnen mensen die dat nodig hebben, ondersteuning aanvragen. Dat kan zijn omdat ze zelf het huishouden niet meer kunnen doen of een hulpmiddel (traplift, scootmobiel) nodig hebben, het kan ook een dagbesteding zijn die specifiek op iemands situatie is afgestemd.

Mensen die ondersteuning aanvragen, moeten nu soms wel vier maanden wachten voor daar een beslissing over wordt genomen. Dat is te lang. De cliëntenraad heeft daarom de gemeente geadviseerd in te grijpen. Onlangs heeft men de zorgen ook toegelicht in een bijeenkomst met de gemeenteraad.

Keukentafelgesprekken

De wachtlijsten zijn ontstaan sinds de zogenoemde keukentafelgesprekken anders zijn georganiseerd. Mensen die een hulpvraag hebben, krijgen iemand van het sociaal wijkteam op bezoek voor een keukentafelgesprek, om de aanvraag te beoordelen. Voorheen werden die keukentafelgesprekken alleen gevoerd bij nieuwe aanvragen, tegenwoordig ook bij verlenging van eerdere aanvragen en beschikkingen.

Daardoor is er volgens de cliëntenraad een wachtlijst ontstaan. Sommige aanvragers krijgen te horen dat er nog honderd wachtenden voor hen zijn.  

‘Wij vragen vooral aandacht voor de cliënten die na revalidatie bij Merem of na een behandeltraject bij Hersenz geen directe vervolg-dagbesteding en ondersteuning krijgen. Zeker voor slachtoffers van bijvoorbeeld een CVA (een beroerte) of traumatisch hersenletsel is het belangrijk dat snel adequate ondersteuning wordt geboden om gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Wij adviseren u te vertrouwen op de deskundigheid van professionele zorgverleners die deze aanvragen ondersteunen en snel beschikkingen af te geven om begeleiding en dagbesteding zo spoedig mogelijk op te pakken. Verlengingsafspraken worden vaak ondersteund door professionele zorgaanbieders. Door (tijdelijk) hun adviezen te volgen zonder keukentafelgesprekken moet het mogelijk zijn de wachtlijst van de sociale wijkteams snel weg te werken,’ is het advies van de cliëntenraad.

Mantelzorgcompliment

In hetzelfde advies wordt ook de teleurstelling uitgesproken over de bezuiniging op het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Tot twee jaar geleden konden mensen zo’n compliment aanvragen voor een mantelzorger uit hun omgeving. Die kreeg een ‘compliment’ in de vorm van een Lelypas met 200 euro tegoed of 180 euro op de rekening. Vorig jaar is dat compliment teruggebracht naar een bedrag van 20 euro.

De cliëntenraad merkt dat dit als teleurstellend wordt ervaren en denkt dat het mantelzorgcompliment grote waarde heeft voor een groep in de maatschappij die het zwaar heeft, maar wel enorm waardevolle inzet pleegt.

Wethouder Jack Schoone had wat dat betreft onlangs goed nieuws, want door financiële meevallers voor de gemeente is er volgend jaar weer meer geld beschikbaar voor het mantelzorgcompliment. Hoeveel het dan gaat worden, is nog niet bekend.    

Ongevraagd advies

De Cliëntenraad Sociaal Domein is een adviesorgaan op het gebied van het sociaal domein, dat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Foto: De Cliëntenraad in gesprek met de gemeenteraad. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

0
Shares
02 december, 2021

Verkeer over Larserpad moet een poosje langer omrijden

Het werk aan het wegdek van het Larserpad loopt uit tot half december, meldt de provincie, en dat…
02 december, 2021

Directeur Batavialand maakt klus niet af, opvolger wordt gezocht

Batavialand moet op zoek naar een andere directeur om de onlangs gepresenteerde toekomstplannen uit…
01 december, 2021

Aanleg 'Porteumbrug' over Middendreef maandag van start

Maandag (6 december) begint de bouw van de fiets- en voetgangersbrug over de Middendreef, die het…
01 december, 2021

Bouw tweede (en grootste) megabatterij Edelhertweg begint

De bouw van megabatterij GIGABuffalo, bij de vestiging van Wageningen University and Research aan…
01 december, 2021

Dak- en thuislozen bij nood in winternacht naar de SGL

Het leegstaande gebouw van voorheen Scholengemeenschap Lelystad (SGL) wordt komende maanden…
01 december, 2021

Messentrekker jeugdgevangenis krijgt jeugd-tbs naast detentie

De zestienjarige jongen die in april in de jeugdgevangenis drie mensen neerstak, heeft 222 dagen…
01 december, 2021

Motiemarkt gaat hoe dan ook door, goede ideeën zijn welkom

De motiemarkt op 18 januari gaat hoe dan ook door. En er is nog ruimte voor goede ideeën. Dat laat…
01 december, 2021

Ultimatum St Jansdal in conflict verzekeraars over aanbod zorg

St Jansdal ligt overhoop met de verzekeraars over de hoeveelheid zorg die zijn ziekenhuizen in…
01 december, 2021

Op de fiets verhalen ontdekken over de muurschilderingen

Samen met een gids op de fiets langs de gemaakte streetartwerken in Lelystad – het kan op zaterdag…
01 december, 2021

Batavia '90 gaat van gaslicht naar led, zonnepanelen volgen

Bij voetbalvereniging Batavia ‘90 wordt deze week de geplande ledverlichting voor drie…
30 november, 2021

Gratis menstruatiespullen voor Lelystadse vrouwen zonder geld

Vrouwen en meisjees uit Lelystad die zich geen menstruatieproducten kunnen veroorloven, krijgen…
30 november, 2021

Gevangenen mogen niet onder de douche vanwege corona

Een deel van de gedetineerden in Lelystad mag voorlopig niet douchen. De beperking hoort bij de…
30 november, 2021

'Goede kansen voor Batavialand als museum, niet als pretpark'

Batavialand kan, wil en moet verder als een historisch centrum met aandacht voor recreatie, maar…
29 november, 2021

'Gewone' school blijkt prima voor deel kinderen Watergeus

De kinderen met lichte leerproblemen die twee jaar geleden noodgedwongen werden geplaatst op gewone…
29 november, 2021

Geen eerste hulp voor dove ouders: 'U had moeten bellen'

U had eerst moeten bellen, zeiden ze bij de huisartsenpost van St Jansdal in Lelystad toen Jessica…
29 november, 2021

Inhaalduel na coronagolf levert Batavia '90 geen titel op

Het door corona geplaagde Batavia ’90 is er niet in geslaagd de periodetitel te pakken in klasse 2G…
29 november, 2021

Zuidelijk buitengebied getroffen door stroomstoring

Het zuidelijk buitengebied rondom de A6-snelwegafrit 'Lelystad' heeft vanochtend te maken gehad met…
26 november, 2021

'Geen overmatige drukte in Bataviastad op Black Friday'

Black Friday is vandaag rustig verlopen in Bataviastad, zegt marketing director Scott Otte. "Als je…
26 november, 2021

Inderdaad, netjes debatteren kun je leren, ook als je jong bent

In tien lessen zijn de leerlingen van praktijkschool De Steiger klaargestoomd voor het einddebat in…
26 november, 2021

Dijkdichters maken weer gratis sinterklaasgedichten op maat

Voor sommigen is het een hele klus om met een goed en creatief sinterklaasgedicht te komen. Daarom…
26 november, 2021

Corona duikt op in gevangenis: 250 man in quarantaine in cel

Zo’n 250 gedetineerden in Lelystad moeten vijf dagen in quarantaine in hun cel. Ze mogen nog wel in…
26 november, 2021

Ook Natuurpark waarschuwt: voeren risico voor mens en dier

De dag nadat Staatsbosbeheer 29 konikpaarden naar de slacht bracht omdat ze door onder meer voeren…
26 november, 2021

Lelystad speelt rol in actieweken tegen vrouwenmishandeling

Lelystad doet ook weer mee met Orange The World, de jaarlijkse internationale actieperiode waarin…
25 november, 2021

Surpriseparty Omroep Flevoland voor Radio Lelystad

Het feit dat Radio Lelystad de afgelopen maand veel in het nieuws was, door het uitvallen van de…
25 november, 2021

Konikpaarden naar slacht, 'door voeren gevaarlijk geworden'

Staatsbosbeheer meldt dat het vandaag (donderdag 25 november) 29 konikpaarden uit het…
25 november, 2021

Niet meer per bus naar Dronten, minder vaak naar Swifterbant

De bussen op de lijnen 163 (Dronten – Lelystad) en 164 (Swifterbant –Lelystad) rijden 11 december…
25 november, 2021

Het volledige cultuuraanbod van de stad te vinden op één site

Lelystad krijgt een digitale cultuurgids, een site onder de naam Cultuurgids Lelystad…
25 november, 2021

Collectieve zelfbouwers vragen gemeenteraad om ruimte

Lelystedelinge Freddy van Arnhem heeft zich dinsdagavond namens een viertal initiatieven van…

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter