NIEUWS UIT LELYSTAD

Ambities voor groei worden vastgelegd in Woonvisie

De gemeenteraad gaat zich na de zomer werpen op een definitieve Woonvisie, waarin staat beschreven hoe Lelystad tot 2030 kwantitatief en kwalitatief wil groeien. In de laatste vergadering voor de zomervakantie zijn de uitgangspunten daarvoor vastgesteld, na de zomer worden die besproken met allerlei betrokken partijen en inwoners. In de laatste maand van het jaar kan de gemeenteraad er dan definitief een klap op geven.

De komende tijd worden drie groeiscenario’s voor de stad uitgewerkt. De zelfstandige, autonome groei van Lelystad voorziet in 5.000 nieuwe woningen tot 2030. De gemeente heeft eerder gezegd met de toekomstplannen van Lelystad Next Level (LNL) daar nog eens 10.000 woningen aan te willen toevoegen. De gemeenteraad heeft eerder besloten tot 2040 zelfs met 40.000 woningen te willen groeien. De scenario’s voor die drie ambities worden nu verder uitgewerkt.

Belangrijker is hoe Lelystad wil groeien. Dat moet door vooral meer diversiteit in het woningaanbod aan te brengen. Het traditionele aanbod van met name (grote) eengezinswoningen moet in de nieuwbouw vooral worden aangevuld met appartementen en nieuwe initiatieven en woonconcepten, zoals knarrenhoven, levensloopbestendige woningen, tiny houses, woningen voor jongeren met gemeenschappelijke werk- en ontmoetingsruimten en flexibel wonen en bouwen, bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten. Daarbij moet speciale aandacht zijn voor levensloopbestendige wijken, waarbij seniorenhuisvesting in de nabijheid van voorzieningen beschikbaar is en ook de woonomgeving daarop is ingericht.

In de nieuwbouw moet Lelystad proberen juist mensen met ‘een hogere sociaal-economische status’ naar de stad te trekken. Tegelijkertijd moet de stad bereikbaar blijven voor mensen met een kleinere portemonnee. Ongeveer de helft van het aantal woningen in de stad zou moeten bestaan uit sociale huurwoningen, huurwoningen met een middenhuur en goedkope koopwoningen. Het beleid dat maximaal 30 procent van de woningvoorraad bestaat uit sociale huur blijft staan.

Door een diverser woningaanbod hoopt de gemeente ook de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Mensen die een goedkopere koopwoning kopen, laten een sociale huurwoning achter. Mensen die een duurdere koopwoning kopen, laten een goedkopere koopwoning achter.

De gemeenteraad heeft op de door het college voorgestelde uitgangspunten nog een aantal wijzigingen aangebracht. Zo schaarde een meerderheid van de gemeenteraad zich achter een voorstel van de SP waarin staat dat het terugdringen van de wachttijden voor een sociale huurwoning als doel benoemd moet worden. Tegelijkertijd moeten mensen die een sociale huurwoning willen een huisvestingsvergunning aanvragen, waarmee kan worden geregeld dat Lelystedelingen die een sociale huurwoning willen voorrang krijgen op mensen van buiten Lelystad.

Bij alle wensen en ambities voor de groei wordt wel gesteld dat Lelystad ook moet investeren in verbetering van het imago, groei van de werkgelegenheid, een goed voorzieningenniveau (onderwijs, vervoer, recreatie, winkels, cultuur) en financiële stabiliteit van de gemeente. ‘Alleen met het stapelen van stenen en ingrepen in de bestaande stad is het onmogelijk om de ambitie waar te maken.’

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

0
Shares

Het nieuws uit Lelystad

25 september 2021

Steunbetuigingen voor ECL stromen binnen

De steunbetuigingen voor ECL stromen binnen. De gemeente heeft de samenwerking met de organisatie…
24 september 2021

Man hoort 14 jaar en tbs eisen voor neerschieten rivaal

De 41-jarige man uit Leeuwarden die er van wordt verdacht op dinsdag 19 januari in een woning aan…
24 september 2021

Personeelstekort Het Mozaïek leidt tot vierdaags rooster

Basisschool Het Mozaïek heeft zo'n last van een acuut personeelstekort dat een schooldag moet…
24 september 2021

Bouw in Oostvaardersplassen? 'Onzinnig' en 'onrealistisch'

Woningbouw in de Oostvaardersplassen? Onzinnig, zegt gedeputeerde Harold Hofstra (CU), de…
24 september 2021

Bibliotheek kan wellicht toch in haar huidige pand blijven

De bibliotheek kan blijven zitten waar die zit, als het aan het college van burgemeester en…
23 september 2021

Na Nordhorn en Antwerpen lauwert nu ook Flevoland Dylan

Conservatoriumstudent Dylan Prentner uit Lelystad heeft een prijs van vijfduizend euro van het Han…
23 september 2021

Extra toezicht op huisvesting vluchtelingen blijft nog even

Lelystad is op de goede weg met de huisvesting van erkende vluchtelingen, maar blijft nog wel even…
23 september 2021

Lokaal zangtalent in actie op 'Voice of Lelystad' (met video)

In Theater Posa vond dit weekend de liedjeswedstrijd ‘Voice of Lelystad’ plaats en Radio Lelystad…
23 september 2021

De Sint en zijn pieten bezoeken dit jaar toch het centrum

Na de geruchten dat het centrum het bezoek de Sint en zijn pieten dit jaar overslaat, is er nu…
23 september 2021

Ziekenhuis kampt weer met geldzorgen, nu door corona

De kans is groot dat St Jansdal dit jaar in de rode cijfers komt en daarbij speelt corona een grote…
22 september 2021

Geld lenen voor verbeteren woning versoepeld en verruimd

De gemeente heeft het gemakkelijker gemaakt voor mensen die een gemeentelijke lening willen…
22 september 2021

Wethouder geërgerd over twijfel raad bij fietsenstallingen

De gemeenteraad is nog volstrekt niet tevreden over de achterliggende stukken bij de plannen voor…

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram en Twitter